Трьохкімнатна квартира 93,5 м2. Секція № 4

Трьохкімнатна квартира 93,5 м2. Секція № 4
Секция 4
  • Фото 1- Зроблено з точки А
  • Фото 2- Зроблено з точки В
  • Фото 3- Зроблено з точки С
  • Фото 4- Зроблено з точки D
  • Фото 5- Зроблено з точки E
  • Фото 6.7- Зроблено з точки F
  • Фото 8- Зроблено з точки G
Дата

river-park-banner